Restrukturyzacja spółki zamiast upadłości

Dowiedz się czym jest restrukturyzacja spółki i dla kogo jest to optymalne rozwiązanie.

Czym jest restrukturyzacja spółki z o.o.?

To czas niezbędny  do przeanalizowania problemów i przygotowania planu ratunkowego oraz odzyskania zaufania wśród wierzycieli. Restrukturyzacja to przede wszystkim postępowanie sądowe, więc udział doradcy restrukturyzacyjnego w tego typu procesach jest niezbędny.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Dla kogo jest restrukturyzacja?

  Przede wszystkim dla przedsiębiorców którymi w rozumieniu kodeksu cywilnego są: osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka z o.o.) i inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  Jak działa restrukturyzacja spółki z o.o.?

  Jak wspomniano podstawowym celem postępowania restrukturyzacyjnego spółki z o.o. jest uniknięcie ogłoszenia jej upadłości. Będzie to możliwe w momencie zawarcia układu z wierzycielami lub przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Wiąże się to z otwarciem jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych.

  Każde z nich służy innym celom dla restrukturyzowanej spółki.

   

  Postępowanie o zatwierdzenie układu

  Ten rodzaj postępowania, zaliczany do najmniej skomplikowanych, jest przeznaczony dla przedsiębiorstw znajdujących się na początku problemów finansowych. Układ z wierzycielami może być prowadzony, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W ramach tego postępowania nie stosuje się przepisów o zabezpieczeniu majątku spółki.

  Przyspieszone postępowanie układowe

  Umożliwia ono dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Te rozwiązanie jest rekomendowane dla spółek znajdujących się w początkowej fazie kryzysu finansowego.

  Postępowania układowe

  Jest to postępowanie, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jest rekomendowane spółkom, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne.

  Postępowanie sanacyjne

  Najbardziej złożone postępowanie restrukturyzacyjne, polegające na poprawie sytuacji ekonomicznej dłużnika i mające na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją komorniczą. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie sanacyjne jest rekomendowane spółkom znajdującym się w poważnym kryzysie finansowym.

   

  Kiedy są podstawy do restrukturyzacji spółki z o.o.

  Postępowanie restrukturyzacyjne może być otwarte wobec spółki z o.o. jeżeli jest ona niewypłacalna lub jest zagrożona niewypłacalnością.

  Kiedy spółka z o.o jest niewypłacalna dowiesz się tutaj.

   

  Komu pomoże restrukturyzacja spółki z o.o.?

  Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoją firmę i nie wiedzą jak to zrobić.

  Wszystkim tym, którym zależy aby ochronić swoją firmę przed upadłością.

  Restrukturyzacja sprowadza się do zyskania czasu, odzyskania zaufania wśród wierzyciel i pozyskania finansowania bądź zmniejszenia zadłużenia firmy.

  Efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być odzyskanie płynności finansowej spółki tak, aby na bieżąco mogła regulować swoje zobowiązania.

   

  Jeśli chcesz ogłosić upadłość lub przeprowadzić restrukturyzację spółki z o.o. skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

  Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdalenę Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl