NAZWA KLIENTA

RODZAJ SPRAWY

np. RESTRUKTURYZACJA

Informacja o wykonywaniu układu przez spółkię GETBACK S.A.

Nadzorca wykonania układu – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) w dniu 27 maja 2020 r. złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sprawozdanie za okres od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu przez spółkę Getback S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000413997).”

Doradca RESTRukturyzacyjny

71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

71 783 41 86 Mniejsze firmy

kontakt@restrukturyzujesz.pl