Jak zabezpieczyć majątek firmy i wstrzymać komornika?

Czy można wstrzymać komornika?

Postępowanie upadłościowe, a komornicze.

Sposoby zabezpieczenia majątku.

Czy można wstrzymać komornika?

To pytanie towarzyszy dużej części spotkań z naszymi klientami którzy zmuszeni są ogłosić upadłość swojej firmy.
Ogłoszenie o upadłości firmy co do zasady wstrzymuje wszelkie czynności komornicze do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Po jego zakończeniu postępowanie komornicze zostaje z mocy prawa umorzone.
Pozostaje jednak wątpliwość czy do czasu ogłoszenia upadłości firmy komornik zdoła spieniężyć majątek dłużnika.
Zatem postaram się wyjaśnić jakie możliwości ma dłużnik w stosunku do toczącej się już egzekucji komorniczej jeszcze przed ogłoszeniem upadłości firmy.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Postępowanie upadłościowe a komornicze

  Postępowanie upadłościowe co do zasady służy wszystkim wierzycielom a co za tym idzie każdy z nich winien odzyskać część lub całość swojej wierzytelności. Nie wymaga ono od wierzycieli żadnych specjalnych czynności prócz zgłoszenia swojej wierzytelności. To ustanowiony przez Sąd Syndyk w ich imieniu prowadzi wszelkie czynności windykacyjne.
  Postępowanie komornicze dla odmiany służy przede wszystkim wierzycielowi który wszczął postępowanie egzekucyjne. Starając się aktywnie dochodzić swoich wierzytelności poprzez uzyskanie nakazu zapłaty.

  Zabezpieczenie majątku

   

  Sposoby zabezpieczenia majątku

  Zatem przed przystąpieniem do upadłości bądź restrukturyzacji przedsiębiorca winien wnioskować do Sądu o zabezpieczenie majątku. Oprócz dłużnika ustawa przewiduje też inne osoby, które mogą złożyć odpowiedni wniosek do sądu, np. wierzyciel.

  Możliwe są trzy rodzaje sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika:
  • poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego ( w skrócie TNS) – po ustanowieniu takiego nadzorcy dłużnik jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest zgoda TNS-a, która może zostać udzielona nawet w terminie 30 dni od dnia dokonania czynności;
  • poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego;
  • poprzez wprowadzenie tzw. zarządu przymusowego nad majątkiem – stosowane najczęściej na wniosek wierzycieli, którzy obawiają się, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na ich szkodę.

  Zabezpieczenie polegające na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego oraz uchyleniu zajęć rachunków bankowych trwają aż do ogłoszenia upadłości. Od tego dnia z kolei dłużnik jest chroniony zgodnie z art. 146 ust. 1 Prawa upadłościowego. Przepis ten przewiduje zawieszenie wszystkich postępowań egzekucyjnych kierowanych do masy upadłości, a z chwilą uprawomocnienia się tego postępowania – ich umorzenie.

  Podsumowując żądanie zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenie zajęcie rachunku bankowego. Powinno znaleźć się we wniosku o ogłoszenie upadłości lub w trakcie trwania postępowania. Tym samym uchronimy się przed oddaleniem wniosku przez Sąd z uwagi na brak majątku.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wstrzymać komornika bądź ogłosić upadłość firmy lub restrukturyzację skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

  ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ SYNDYK MAGDALENĘ CZYSZCZOŃ.

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl