TRAWNIKI.COM

RESTRUKTURYZACJA

W dniu 6 maja 2020

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GR 5/20, VIII GRp 4/20 otworzył postępowanie restruktryzacyjne dla Muszkieta Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Trawniki.com Michał Muszkieta w Rzeplinie

Doradca RESTRukturyzacyjny

71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

71 783 41 86 Mniejsze firmy

kontakt@restrukturyzujesz.pl