GETBACK SA

RESTRUKTURYZACJA

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO GETBACK SA.

W dniu 24 lutego 2020 r. zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne Getback S.A. w restrukturyzacji w Warszawie (nr KRS: 0000413997), Z tym dniem uprawomocniło się też postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. w restrukturyzacji w Warszawie (nr KRS: 0000413997), prowadzonym pod sygnaturą VIII GRp 4/18. Dotychczasowy nadzorca Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) objął funkcję nadzorcy wykonania układu.”;

Doradca RESTRukturyzacyjny

71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

71 783 41 86 Mniejsze firmy

kontakt@restrukturyzujesz.pl