Upadłość małych przedsiębiorców

Dowiedz się jak zmiany przepisów wpłyną na procedurę ogłaszania upadłości przez małych przedsiębiorców.

Przygotowywana nowelizacja prawa upadłościowego przewiduje wprowadzenie zmian, które w znacznym stopniu mają polepszyć sytuację i wprowadzić upadłość małych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Obecna ustawa prawo upadłościowe traktuje jednoosobowych przedsiębiorców na równi z dużymi przedsiębiorcami. Prawo upadłościowe nie przewiduje żadnych wyjątków dla małych podmiotów, co często jest dla nich krzywdzące. To z pewnością dobry pomysł aby rozdzielić upadłość małych przedsiębiorców od dużych przedsiębiorstw.

W projekcie zmian prawa upadłościowego planowane jest wprowadzenie rozwiązań, które sprawią, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie traktowana praktycznie jak konsument. Będzie  ona w dużej mierze korzystała z ochrony przysługującej w upadłości konsumenckiej.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Ochrona mieszkania małych przedsiębiorców

  Mianowicie w przypadku licytacji mieszkania lub domu, w którym zamieszkuje osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarzą będzie ona mogła liczyć na wydzielenie jej przez Sąd  kwoty na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Będzie to kwota odpowiadająca czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Takie rozwiązanie obecnie przewidziane jest wyłączenie w przypadku upadłości konsumenta. Przedsiębiorca, nawet jednoosobowy nie może obecnie liczyć na ochronę w tym względzie. 

  Umorzenie zobowiązań małych przedsiębiorców

  Kolejna planowana zmiana prawa upadłościowego dotyczy wprowadzenia takich samych regulacji dla konsumenta i osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie możliwości umarzania zobowiązań. Tak jak w przypadku konsumenta będą możliwe w stosunku do jednoosobowego przedsiębiorcy trzy sposoby uzyskania oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego:

  1. ustalenie planu spłaty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy i umorzenie pozostałych, niespłaconych zobowiązań. Uwaga – w przypadku osób, wobec których Sąd stwierdzi, że umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadziły do niewypłacalności lub ją istotnie zwiększyły plan spłat będzie mógł być ustalony na okres od 36 miesięcy do nawet 84 miesięcy.
  2. umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Jeżeli sytuacja upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat wierzycieli. Przykładem może być  trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.
  3. warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Jeżeli niezdolność do dokonywania spłat w ramach planu spłaty nie ma charakteru trwałego, np. występują przejściowe problemy ze znalezieniem pracy.

  Opisane zmiany brzmią bardzo obiecująco dla małych, jednoosobowych przedsiębiorców. Tacy przedsiębiorcy zasadniczo nie różnią się od konsumentów, a obecne przepisy nie są dla nich tak łagodne jak dla konsumentów.

  Z zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że zmiany prawa upadłościowego mają wejść w życie w styczniu 2019 r. Obecnie projekt zmian jest na etapie opiniowania i nie wiadomo, czy projekt zakładający wskazanej powyżej zmiany wejdzie w życie w obecnej postaci. Niemniej jednak to znaczący krok w kierunku, aby wreszcie poważnie potraktować upadłość małych przedsiębiorców.

   

  Artykuł przygotowany przez Aplikant Agnieszkę Hołubecką z kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Magdaleny Czyszczoń

  Jeśli chcesz ogłosić upadłość bądź przeprowadzić restrukturyzację skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl