Kiedy rozpocząć restrukturyzację?

Odpowiedź jest prosta:

dla własnego dobra jak najszybciej.

RESTRUKTURYZACJA – NIE ZWLEKAJ

Odwlekanie działań restrukturyzacyjny prowadzi w sposób oczywisty do zaprzepaszczenia szans i możliwości, z których ze względu na zwłokę nie będziemy mogli już skorzystać.

Powodzenie restrukturyzacji uzależnione jest przede wszystkim od właściwego wyboru postępowania restrukturyzacyjnego adekwatnego do skali problemów i podjęcie tej decyzji we wczesnym etapie.

Warto zatem reagować z wyprzedzeniem czasem nawet profilaktycznie bowiem z doświadczenia widzimy, że im później się za to zabierzemy tym nasze szanse na udaną restrukturyzację będą maleć.

Dzięki Doradcy Restrukturyzacyjnemu będziesz w stanie skutecznie przejść przez kryzys w twojej firmie i ochronić ją przed agresywną windykacją oraz utratą płynności ostatecznie skuteczny doradca restrukturyzacyjny pomoże w odzyskaniu utraconego zaufania.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Przesłanki ogłoszenia restrukturyzacji

  Podstawową przesłanką ogłoszenia restrukturyzacji jest niewypłacalność bądź zagrożenie niewypłacalnością. Więcej na temat niewypłacalności znajdziesz w kategorii Upadłość Wrocław i restrukturyzacja Wrocław tutaj.

  O niewypłacalności możemy mówić również w przypadku, gdy wysokość długów przekracza wartość majątku dłużnika, a stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące.

  Powyższe sytuacje będą podstawą do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika.

  Przesłanki odmowy restrukturyzacji

  Sąd odmówi restrukturyzacji, jeżeli dłużnik nie wykaże, że jest w stanie pokryć bieżące koszty funkcjonowania swojej działalności oraz opłaty związane z samym postępowaniem. W przypadku gdy postępowanie mogłoby pokrzywdzić interesy wierzycieli, sąd również nie udzieli zgody na restrukturyzację.

  Restrukturyzacja jakie mam opcje?

  Na podstawie ustawy restrukturyzacyjnej możliwe są następujące ścieżki restrukturyzacji firmy, które mają na celu poprawić sytuację finansową firmy, umożliwić regulowanie zadłużenia i powrót do życia gospodarczego:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu.
  • Przyspieszone postępowanie układowe.
  • Postępowanie układowe.
  • Postępowanie sanacyjne.

  Więcej na temat poszczególnych postępowań znajdziesz w moim artykule tutaj

   

  Komu zatem pomoże restrukturyzacja firmy?

  Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoją firmę i nie wiedzą jak to zrobić.

  Wszystkim tym, którym zależy aby ochronić swoją firmę przed upadłością.

  Restrukturyzacja sprowadza się do zyskania czasu, odzyskania zaufania wśród wierzyciel i pozyskania finansowania bądź zmniejszenia zadłużenia firmy.

  Efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być odzyskanie płynności finansowej spółki tak, aby na bieżąco mogła regulować swoje zobowiązania.

   

  JEŚLI CHCESZ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ LUB PRZEPROWADZIĆ RESTRUKTURYZACJĘ SPÓŁKI SKORZYSTAJ Z NASZEJ POMOCY, POMOGĘ CI ZACZĄĆ OD NOWA.

  ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ SYNDYK MAGDALENĘ CZYSZCZOŃ

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl