Restrukturyzacja lepsza od upadłości

Dowiedz się dlaczego zamiast ogłaszać upadłość lepiej zwrócić się o pomoc do specjalistów od restrukturyzacji firm.

Restrukturyzacja firmy przed jej likwidacją

Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. To podstawowe założenie nowej Ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574). Aby to wszystko było możliwe ustawodawca wprowadził szereg instrumentów prawnych co miało umożliwić przedsiębiorcom, którzy popadli w problemy finansowe realną pomoc.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Zalety restrukturyzacji jakie zaproponował ustawodawca:

  • priorytetem jest ratowanie firmy przez restrukturyzację, a w ostateczności jej likwidacja
  • możliwość pozyskania pomocy publicznej
  • ochrona kluczowych kontraktów firmy
  • restrukturyzacja zatrudnienia
  • ochrona przed windykacją w tym komorniczą
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego – komorniczego
  • ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą
  • pomoc prawna Doradcy Restrukturyzacyjnego

  Wszystkie te zalety restrukturyzacji zmierzają do uniknięcia upadłości i likwidacji firmy oraz pomocy często w przejściowych problemach przedsiębiorstwa.

  Kiedy rozpocząć restrukturyzację firmy?

  Proces restrukturyzacji powinniśmy rozpocząć jak najszybciej, bo z czasem przybywa problemów, których skutków nie da się już cofnąć. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym przedsiębiorca powinien złożyć wniosek nie tylko wtedy, gdy jest już niewypłacalny, ale również wtedy, gdy występuje realne zagrożenie niewypłacalności firmy.

  Często również restrukturyzacja firmy wykorzystywana jest do ochrony przed agresywną windykacją czy też egzekucją komorniczą, pomimo dobrej kondycji finansowej. Pozwala złapać oddech i od nowa poukładać „klocki” oraz odbudować zaufanie na rynku. 

   

  Jaką Restrukturyzację firmy wybrać?

  Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2016 roku nowa regulacja umożliwia przedsiębiorcom zawarcie układu z wierzycielami i skorzystanie z jednego z czterech trybów procedury restrukturyzacyjnej: postępowania o zatwierdzeniu układu, zwykłego i przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.

   

  Co mówią dane o restrukturyzacji

  Na podstawie danych statystycznych zalety restrukturyzacji powodują, że najpopularniejszą formą jest przyspieszone postępowania układowe, z których w 2017 roku skorzystała co druga firma decydująca się na postępowania naprawcze (wzrost z 77 do 136). Postępowania o zatwierdzenie układu, gdzie samodzielne zbiera się głosy od wierzycieli, wzrosły czterokrotnie (z 2 do 9). Szybko rośnie też popularność postępowań układowych (wzrost z 19 do 30) i sanacyjnych (z 32 do 60), gdzie zarząd nad przedsiębiorstwem przejmuje zarządca wyznaczony przez sąd.

    

  Komu pomoże restrukturyzacja firmy?

  Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoją firmę i nie wiedzą jak to zrobić.

  Wszystkim tym, którym zależy aby ochronić swoją firmę przed upadłością.

  Restrukturyzacja sprowadza się do zyskania czasu, odzyskania zaufania wśród wierzyciel i pozyskania finansowania bądź zmniejszenia zadłużenia firmy.

  Efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być odzyskanie płynności finansowej spółki tak, aby na bieżąco mogła regulować swoje zobowiązania.

   

  Jeśli chcesz ogłosić upadłość, przeprowadzić restrukturyzację bądź poznać zalety restrukturyzacji firmy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

  Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdalenę Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl