Upadłość czy

restrukturyzacja?

Prowadząc firmę świadomi jesteśmy kłopotów z niej wynikających, a co jeśli przerosną one nasze możliwości i wymkną się spod kontroli?

Co wtedy będzie dla nas właściwe – upadłość, czy restrukturyzacja?

Doświadczenie naszej kancelarii pokazuje, że wiele firm „zamiata problemy pod dywan” i próbuje przeczekać złą sytuację zakładając, że jakoś się uda. Doświadczeni menadżerowie już na początkowym etapie problemów zapalają czerwoną lampkę i próbują ratować firmę.

Jak zawsze w takich przypadkach kluczowy jest czas na podjęcie właściwej decyzji. Przeciąganie bądź ukrywanie złej kondycji finansowej firmy przed wierzycielami utrudnia możliwość podjęcia dalszych czynności naprawczych oraz naraża właścicieli i zarząd firmy na odpowiedzialność cywilną i karną.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Co zatem robić?

  Z pomocą przychodzi prawo restrukturyzacyjne, które ustawodawca wprowadził całkiem niedawno bo od 1 stycznia 2016 r. Obok funkcjonującego już prawa upadłościowego, które obejmowało przede wszystkim sytuację trwałej niewypłacalności. Wprowadza nowe pojęcia dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością i pojęcie restrukturyzacji.

  Program naprawczy

  Ustawa wprowadza nowe narzędzia do ochrony firmy i jej kapitału zarówno tego ludzkiego jak i niematerialnego.

  Celem ustawy jest wprowadzenie do zagrożonego podmiotu programu naprawczego i uniknięcie upadłości firmy i jej skutków. Poprzez układ z wierzycielami zatwierdzony przez sąd firma uzyskuje niejako parasol ochronny w postaci czasu niezbędnego na ponowne poukładanie zasobów firmy.  Przede wszystkim ma to doprowadzić do zawieszenia działań windykacyjnych i upadłościowych wierzycieli. Otwarcie i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego wykluczają bowiem możliwość ogłoszenia przez sad upadłości. Mając czas zarząd bądź właściciele mogą się skoncentrować na sprawach naprawdę ważnych, a nie na gaszeniu pożarów. Dodatkowo ustanowiony przez Sąd licencjonowany doradca restrukturyzacyjny staje się dla wierzycieli, szczególnie tych instytucjonalnych jak banki czy firmy windykacyjne gwarantem prowadzonego procesu i zatwierdzonego układu. Trzeba mieć świadomość, że dla wielu wierzycieli sytuacja w której mogą utracić swój kapitał jest szokiem i to utrata zaufania do podmiotu, z którym współpracowali wiele lat jest często początkiem lawiny problemów w firmie.

   

  Czym jest Restrukturyzacja?

  Restrukturyzacja to postępowanie sądowe, które prowadzi sad restrukturyzacyjny.  Sąd poprzez sędziego komisarza powołuje doradcę restrukturyzacyjnego do wykonywania czynności sadowych, w tym do nadzoru nad  procesem restrukturyzacji. W ramach tych czynności doradca przygotuje i przedstawi sędziemu plan restrukturyzacyjny, na którego podstawie zostaną podjęte wszystkie późniejsze decyzje dotyczące działań, które powinny się zakończyć układem, czyli swoistą „ugodą” z wierzycielami i umożliwić dalszą działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

  Restrukturyzacja warianty

  Możliwe są cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu

  to stosunkowo najprostsza droga do zrestrukturyzowania firmy, ogranicza się do zatrudnienia doradcy restrukturyzacyjnego, który przygotowuje dokumenty i przedstawia do zatwierdzenia sądowi. W terminie dwóch tygodni sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu.

  • przyspieszone postępowanie układowe,

  W tym przypadku Sąd powołuje doradcę restrukturyzacyjnego w roli nadzorcy sądowego. Sąd ma tydzień na otwarcie postępowania, natomiast nadzorca ma dwa tygodnie na plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. Następnie sędzia komisarz niezwłocznie zwołuje zgromadzenie wierzycieli.

  • postępowanie układowe

  Postępowanie jest zbliżone do przyspieszonego postępowania układowego, z tym, że stosuje się je w przypadku więcej niż 15% wierzytelności spornych i terminy są dłuższe o kilka tygodni, co wynika ze względów proceduralnych postępowań sądowych.

  • postępowanie sanacyjne

  Postępowanie sanacyjne to nowość i awangarda w przepisach. Dają one szeroki zakres uprawnień sądu i zarządcy sadowego, co pozwala na uzdrowienie kondycji firmy przez rewizje zdarzeń poprzedzających otwarcie postępowania nawet do 12 miesięcy i realny wpływ na otoczenie wierzycieli podczas pracy nad wzajemnym układem. Czas tego postępowania do przedstawienia planu restrukturyzacyjnego wynosi nawet dziesięć tygodni, po czym sędzia ma nawet 12 miesięcy na zwołanie zgromadzenia wierzycieli.

  Upadłość czy restrukturyzacja co wybrać?

  Należy przede wszystkim zrewidować realną sytuację firmy. Czy jako firma bądź wspólnik jestem już dłużnikiem niewypłacalnym i powinienem ogłosić upadłość. Czy jeszcze zagrożonym niewypłacalnością i powinienem rozważać proces restrukturyzacji.

  W pierwszym przypadku kluczowe będzie terminowe złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości. W drugim powinniśmy skontaktować się z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który po przeprowadzeniu analizy sytuacji firmy wskaże jaki wariant restrukturyzacji będzie właściwy.

  Co jednak najważniejsze warto zawczasu zorientować się jakie mamy możliwości. Niż po czasie dowiedzieć się, że możliwość była, ale jest już za późno na restrukturyzację i pozostaje nam wyłącznie upadłość.

   

  Jeśli nie wiesz czy właściwa dla Ciebie jest upadłość czy restrukturyzacja skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

  Artykuł przygotowany przez Syndyk MagdalenĘ Czyszczoń.

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl