Restrukturyzacja to nie upadłość

Poznaj różnice między upadłością, a restrukturyzacją i wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Zalety restrukturyzacji

 • możliwość pozyskania pomocy publicznej
 • ochrona kluczowych kontraktów firmy
 • restrukturyzacja zatrudnienia
 • ochrona przed windykacją w tym komorniczą
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego – komorniczego
 • ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą
 • pomoc prawna Doradcy Restrukturyzacyjnego

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Restrukturyzacja zamiast upadłości

  Naczelnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Tak należy czytać założenia nowej ustawy która priorytetowo traktuje restrukturyzację firmy przed jej upadłością. Przejawia się to w rozpatrywaniu wniosku o restrukturyzację przed upadłością. Zatem ogłoszenie upadłości nie będzie możliwe do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. To niewątpliwie da czas przedsiębiorcom na ponowne „poukładanie klocków” w swojej firmie i odzyskanie zaufania kontrahentów a ostatecznie spłatę zobowiązań.

  Początek 2016 roku znacząco zmienił sytuacje przedsiębiorców którzy popadli w poważne kłopoty finansowe. Począwszy z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje które diametralnie zmieniły sytuację przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. Zmiany o których mowa zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574; dalej „Ustawa”). Formalnie rozdzielono prawo upadłościowe od prawa restrukturyzacyjnego.  Według nowych rozwiązań należy przede wszystkim „ratować” firmy i pozwolić im na odbudowanie pozycji rynkowej tak, aby ostatecznie były w stanie spłacić swoje zobowiązania.

  Którą Restrukturyzację firmy wybrać?

  Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2016 roku nowa regulacja umożliwia przedsiębiorcom zawarcie układu z wierzycielami i skorzystanie z jednego z czterech trybów procedury restrukturyzacyjnej: postępowania o zatwierdzeniu układu, zwykłego i przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.

  Pokrótce można wskazać, że pierwsze z ww. postępowań przeznaczone jest dla podmiotów, których stabilność finansowa została nieznacznie zagrożona. Im trudniejsza zaś sytuacja danego dłużnika, tym wskazane będzie coraz to bardziej inwazyjne postępowanie restrukturyzacyjne, aż po model sanacyjny, przeznaczony dla przedsiębiorców wymagających głębokich i czasochłonnych reform.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rodzajach restrukturyzacji przeczytaj naszego bloga w kategorii Upadłość Wrocław i „Restrukturyzacja Wrocław” tutaj

   

  Kiedy jest czas na restrukturyzację firmy?

  Proces restrukturyzacji powinniśmy rozpocząć jak najszybciej, bo z czasem przybywa problemów, których skutków nie da się już cofnąć. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym przedsiębiorca powinien złożyć wniosek nie tylko wtedy, gdy jest już niewypłacalny, ale również wtedy, gdy występuje realne zagrożenie niewypłacalności firmy.

   

  Komornik powstrzymany

  Często restrukturyzacja firmy wykorzystywana jest do ochrony przed agresywną windykacją czy też egzekucją komorniczą, pomimo dobrej kondycji finansowej. Jest to zatem jeden z podstawowych czynników które powoduję że w śród klientów kancelarii prym wiedzie restrukturyzacja zamiast upadłości. Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala złapać oddech oraz odbudować zaufanie na rynku rozciąga tym samym parasol ochronny nad firmą z problemami. W rezultacie trwające postępowania egzekucyjne ulegają z mocy prawa zawieszeniu, jednocześnie istnieje zaś zakaz otwierania nowych egzekucji skierowanych do restrukturyzowanego majątku.

  Chcesz dowiedzieć się więcej, kiedy rozpocząć restrukturyzację firmy odwiedź mojego bloga w kategorii Upadłość Wrocław i Restrukturyzacja Wrocław tutaj

   

  Restrukturyzacja ma być szybka i skuteczna

  Szybka i skuteczna forma restrukturyzacji ma pozwolić przedsiębiorcy na jak najszybsze przywrócenie płynności finansowej firmy.  Dla uniknięcia przewlekłości zrezygnowano m.in. z procedury zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli na rzecz sporządzanego przez dłużnika spisu wierzytelności oraz zliberalizowano postępowanie dowodowe odnoszące się do wierzytelności niespornych.

   

  Komu pomoże restrukturyzacja firmy?

  Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoją firmę i nie wiedzą jak to zrobić.

  Wszystkim tym, którym zależy aby ochronić swoją firmę przed upadłością.

  Restrukturyzacja zamiast upadłości sprowadza się do zyskania czasu, odzyskania zaufania wśród wierzyciel i pozyskania finansowania bądź zmniejszenia zadłużenia firmy.

  Efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być odzyskanie płynności finansowej spółki tak, aby na bieżąco mogła regulować swoje zobowiązania.

   

  Jeśli chcesz ogłosić upadłość, przeprowadzić restrukturyzację, bądź poznać zalety restrukturyzacji firmy skorzystaj z naszej pomocy. pomogę Ci zacząć od nowa.

  Artykuł przygotowany przez Syndyk MagdalenĘ Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń.

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl