Komu pomoże restrukturyzacja firmy?

Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoje przedsiębiorstwo i nie wiedzą jak to zrobić.

RESTRUKTURYZACJA FIRMY

Oczywiście restrukturyzacja może pomóc w rozwiązaniach problemów w firmie jednak jak zawsze kluczowy jest czas. Ważne, aby restrukturyzacją zająć się jak najszybciej, bo problemy nie rozwiążą się same tylko zwyczajnie się pogłębią.

 

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Udana restrukturyzacja firmy to nie tylko kwestia dobrze napisanego wniosku o otwarcie postępowania i fachowa obsługa prawna.  Przede wszystkim to gruntowna analiza problemów przedsiębiorstwa zdiagnozowana przez zewnętrznego analityka czy księgowego wraz z zarządem przedsiębiorstwa skutkiem czego jest logiczny i czytelny dla sądu i wierzycieli plan restrukturyzacyjny.

  Praktyka pokazuje, że firmy które zwlekały z upadłością bądź restrukturyzacją upadały częściej niż te, które zawczasu zajęły się problemem. Jednocześnie przedsiębiorcy posiadają nikłą wiedzę na temat odpowiedzialności wynikającej z niezłożenia wniosku na czas. Coraz częściej zirytowani wierzyciele występują do sądów o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej zarządu czy o zakaz prowadzenia działalności.

  Czym jest restrukturyzacja firmy?

  Restrukturyzacja firmy w skrócie to wyciągnięcie przedsiębiorstwa z kłopotów, najczęściej związanych z finansami tzw. płynnością finansową. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego daje czas na ponowne poukładanie „klocków” związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a nie marnowaniem go na ciągłym gaszeniu pożarów. Ten czas jest niezbędny także do rzetelnej analizy problemów i przygotowania planu ratunkowego oraz odzyskania zaufania wśród wierzycieli. Restrukturyzacja to przede wszystkim również postępowanie sądowe, więc udział prawnika w tego typu procesach jest niezbędny.  Ostatecznie jest to projekt biznesowy i ekonomiczny, stąd rzetelna analiza finansowa i właściwy plan restrukturyzacyjny decyduje o skuteczności powodzenia restrukturyzacji.

  Wstrzymanie egzekucji

  Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje wszelkie egzekucje, a nowe postępowania nie mogą być wszczynane. To oznacza, że firma zyskuje czas na podjęcie działań ratunkowych i wdrożenie nowych rozwiązań.

  Zaufanie ponad wszystko.

  Utrata zaufania w środowisku biznesowym to początek toczącej się lawiny. Zatem istotne jest, aby w imieniu przedsiębiorcy przed wierzycielami występował licencjonowany i doświadczony doradca restrukturyzacyjny. W szczególności banki, instytucje finansowe firmy windykacyjne cenią współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym traktując go jako gwaranta rozwiązania problemu.

  Kluczowy jest kapitał

  Jako Syndyk dobrze wiem że dla wszystkich działań restrukturyzacyjnych niezbędny jest kapitał. Jak więc go pozyskać? Jest wiele sposobów na pozyskanie kapitału, najprostszym jest czasowe wstrzymanie egzekucji przez co firma może funkcjonować i odzyskiwać płynność finansową. Jeśli i to nie pomaga z pomocą przychodzi nam ustawa o prawie restrukturyzacyjnym, która wskazuje na możliwe środki restrukturyzacyjne takie jak: odroczenie terminu, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości zadłużenia, w końcu konwersję zadłużenia na udziały lub akcje.

  Komu pomoże restrukturyzacja firmy?

  Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoje przedsiębiorstwo i nie wiedzą jak to zrobić.

  Wszystkim tym, którym zależy aby ochronić swoje przedsiębiorstwo przed upadłością.

  Restrukturyzacja sprowadza się do zyskania czasu, odzyskania zaufania wśród wierzyciel i pozyskania finansowania bądź zmniejszenia zadłużenia firmy.

  Efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być odzyskanie płynności finansowej firmy tak, aby na bieżąco mogła regulować swoje zobowiązania.

    

  JEŚLI CHCESZ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCY SKORZYSTAJ Z NASZEJ POMOCY, POMOGĘ CI ZACZĄĆ OD NOWA.

   

  ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ SYNDYK MAGDALENĘ CZYSZCZOŃ.

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl