Projekt nowych przepisów to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, pozwoli na ponowne „poukładanie klocków” i da czas na wyjście z problemów finansowych. Na pomoc publiczną bowiem firmy będą mogły liczyć zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego trakcie – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o prawie restrukturyzacyjnym, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji.