RESTRUKTURYZACJA

BLOG

Uratujemy Twoje finanse. Pomożemy Ci zacząć od nowa.

RESTRUKTURYZACJA – blog

Twoja firma utraciła płynność, COVID spowodował zapaść finansową? 
To nie koniec świata! to początek naszej pracy

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Duże przedsiębiorstwa  71 712 72 73

Mniejsze firmy 71 783 41 86

lub zostaw swoje dane oddzwonimy:

  NAJNOWSZE WPISY:

  Jak państwo pomoże w restrukturyzacji?

  Jak państwo pomoże w restrukturyzacji?

  Restrukturyzacja - pomoc PaństwaPoznaj szczegóły nowych przepisów i dowiedz się na jaką pomoc możesz liczyć.Nowe rozdanie dla restrukturyzacji? To że nowa ustawa o prawie restrukturyzacyjnym posiada pewne ułomności o tym informowali eksperci od samego początku....

  czytaj dalej
  Kiedy rozpocząć restrukturyzację firmy?

  Kiedy rozpocząć restrukturyzację firmy?

  Odwlekanie działań restrukturyzacyjny prowadzi w sposób oczywisty do zaprzepaszczenia szans i możliwości, z których ze względu na zwłokę nie będziemy mogli już skorzystać. Powodzenie restrukturyzacji uzależnione jest przede wszystkim od właściwego wyboru postępowania restrukturyzacyjnego adekwatnego do skali problemów i podjęcie tej decyzji we wczesnym etapie.

  czytaj dalej
  Lepsza restrukturyzacja niż upadłość firmy

  Lepsza restrukturyzacja niż upadłość firmy

  Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. To podstawowe założenie nowej Ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574). Aby to wszystko było możliwe ustawodawca wprowadził szereg instrumentów prawnych co miało umożliwić przedsiębiorcom, którzy popadli w problemy finansowe realną pomoc.

  czytaj dalej
  Upadłość firmy jak to zrobić?

  Upadłość firmy jak to zrobić?

  Prowadzenie firmy to nie lada wyzwanie zważywszy na szereg ryzyk z nią związanych. Statystyki jednak nie kłamią i jasno wskazują, że 10 firm na 100 ulega likwidacji bądź upadłości. Upadłość firmy przysługuje każdemu przedsiębiorcy oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej, oraz osobie fizycznej będącej wspólnikiem osobowych spółek handlowych. Do grona przedsiębiorców mogących ogłosić upadłość firmy należą również wspólnicy spółki partnerskiej.

  czytaj dalej
  Kiedy powinniśmy rozważyć restrukturyzację firmy?

  Kiedy powinniśmy rozważyć restrukturyzację firmy?

  Podstawowym warunkiem rozpoczęcia restrukturyzacji jest niewypłacalność dłużnika, bądź stan, w którym ta niewypłacalność nastąpi w krótkim okresie. Niewypłacalność to sytuacja, w której dłużnik utracił zdolność do pokrywania swoich zobowiązań, lecz nie przestał regulować swoich długów. Ustawodawca wskazał okres trzech miesięcy od momentu zaprzestania regulowania pierwszej wymagalnej należności jako moment niewypłacalności. Również w przypadku, gdy wysokość długów przekracza wartość majątku dłużnika, a stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące możemy mówić o niewypłacalności. Powyższe sytuacje będą podstawą do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika.

  czytaj dalej
  Restrukturyzacja spółki

  Restrukturyzacja spółki

  Restrukturyzacja spółki to czas niezbędny do rzetelnej analizy problemów i przygotowania planu ratunkowego oraz odzyskania zaufania wśród wierzycieli. Restrukturyzacja to przede wszystkim również postępowanie sądowe, więc udział prawnika w tego typu procesach jest niezbędny.

  czytaj dalej
  Doradca restrukturyzacyjny

  Doradca restrukturyzacyjny

  Doradca restrukturyzacyjny jako zawód jest wykonywany przez osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia funkcji i świadczenia usług w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych (insolwencyjnych). Doradcy restrukturyzacyjni mają łączyć wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania. Potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych jest licencja przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości. W chwili obecnej około 1300 osób może poszczycić się zdanym egzaminem i uzyskanymi uprawnieniami.

  czytaj dalej
  Upadłość czy restrukturyzacja?

  Upadłość czy restrukturyzacja?

  Doświadczenie naszej kancelarii pokazuje, że wiele firm „zamiata problemy pod dywan” i próbuje przeczekać złą sytuację zakładając, że jakoś się uda. Doświadczeni menadżerowie już na początkowym etapie problemów zapalają czerwoną lampkę i próbują ratować firmę. Jak zawsze w takich przypadkach kluczowy jest czas na podjęcie właściwej decyzji.

  czytaj dalej
  Kiedy Sąd wyda zakaz prowadzenia działalności wobec upadłego?

  Kiedy Sąd wyda zakaz prowadzenia działalności wobec upadłego?

  ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
  To jedna z najsurowszych sankcji wymierzana nierzetelnym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek. Skutkiem tej sankcji jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zajmowania określonych stanowisk w podmiotach działających w obrocie gospodarczym (np. pełnienia funkcji prezesa czy tez uczestnictwa w radzie nadzorczej spółki).

  czytaj dalej

  SZYBKO  I  SKUTECZNIE

  RESTRUKTURYZACJA

  Doradca Restrukturyzacyjny, na bazie licznych postępowań toczących się przed sądami, jest w stanie sprawnie oceniać i przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom, zarówno na etapie tworzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta czy przedsiębiorcy, jak i w trakcie postępowania upadłościowego.

  DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl